Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

woensdag 7 juni 2017

Ruggespraak VO


Wie kent hem niet, de rubriek Ruggespraak van het maandblad Onze Taal met grappige 'taalkronkels' uit de media? Speciaal voor Talent ontwikkelt Onze Taal maandelijks een Ruggespraak-rubriek voor het voortgezet onderwijs: Ruggespraak VO. Vier taalkronkels met korte opdrachten erbij om te behandelen in de klas. Hoe kun je de taalkronkels lezen? En wat betekenen ze dan?

Oorbescherming of oorbeschadiging?

De gemeente Westervoort wil voorkomen dat jongeren gehoorschade krijgen met gratis oordopjes.
Bron: NOS

Wat wil de gemeente: voorkomen dat jongeren gehoorschade krijgen doordat ze gratis oordopjes gebruiken, of voorkomen dat jongeren gehoorschade krijgen door ze gratis oordopjes te geven?
Waar in de zin had 'met gratis oordopjes' beter kunnen staan om direct duidelijk te maken wat bedoeld is?

Onderbroekenlol

Arrestatieteam haalt mogelijke gijzelnemer in onderbroek uit Arnhems pand
Bron: Gelderlander.nl

Wie zie jij in een onderbroek voor je als je dit bericht leest?

Op tijd?

Te weinig zitplaatsen en vertragingen
Boetes NS en ProRail wegens matig presteren
Bron: de Volkskrant

'Te weinig' slaat op:
a. alleen zitplaatsen
b. zitplaatsen en vertragingen

Haan of hen?

Lidl gaat als eerste supermarkt hanenvlees van legkippen verkopen.
Normaliter wordt er niets gedaan met mannelijke legkipkuikens die uit het ei komen.
Bron: Nu.nl

Legkippen zijn vrouwtjes (hennen), hanen zijn mannetjes.
Welk vlees kunnen we nu bij Lidl kopen?


Onze Taal
De rubriek Ruggespraak VO op Talent Actualiteit wordt verzorgd door het Genootschap Onze Taal, een vereniging voor taalliefhebbers. Op de website www.onzetaal.nl en in het tijdschrift Onze Taal komen allerlei taalonderwerpen voorbij: taalontwikkeling, jongerentaal, goed en fout taalgebruik, puzzels en nog veel meer. De vereniging heeft ook een Taaladviesdienst, die vragen over spelling, grammatica en woordgebruik beantwoordt.

maandag 22 mei 2017

Mmmm... gebakken krekel!

Insecten eten wordt steeds populairder. In Amsterdam is zelfs de eerste 'insectenbar' geopend.

Vraag vooraf:
Heb jij weleens een insect gegeten? Zo ja: Wat vond je daarvan?
Zo nee: Hoe smaakt een insect, denk je? Vragen bij de video
1 Welke drie insecten worden geïntroduceerd aan het begin van de video?
2 Hoe smaken de gevriesdroogde sprinkhanen?
3 De presentator Humberto Tan vraagt aan zijn gast Miljuschka Witzenhausen: 'Zie je het gebeuren'? Wat bedoelt hij daarmee?
4 Hoe reageren mensen in Nederland en Europa op het eten van insecten, volgens Miljuschka?
5a 'We eten al best veel insecten, zonder dat we het weten', wordt er gezegd. Welke voorbeelden komen voorbij? Noem er drie.
5b Kijk naar je antwoord op 5a. Wist jij dit? Wat vind je daarvan?
6 En, ga jij binnenkort een krekeltje knabbelen? Leg uit waarom wel of niet.

Letterlijk/figuurlijk
Opmerking A en opmerking B komen uit het fragment. Welke opmerking is letterlijk bedoeld en welke figuurlijk? Leg uit wat de maker van de opmerking bedoelt.
A Het zit tussen je oren.
B Het zit tussen m'n kiezen.

Sweets & Insects
In Amsterdam heet de eerste insectenbar 'Sweets & Insects'. Stel, jij gaat in jouw stad of dorp een insectenrestaurant openen. Bedenk een originele Nederlandse naam voor je restaurant én het beste gerecht dat je serveert. 


dinsdag 9 mei 2017

Panda's

We hebben er lang naar uitgekeken, maar eindelijk zijn de twee reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya uit China naar Nederland gekomen. We kunnen ze nu van dichtbij bewonderen. Panda’s worden al lange tijd met uitsterven bedreigd. Hoe komt dit eigenlijk?

Bekijk klassikaal het videofragment.Beantwoord de volgende vragen:

a. De afgelopen weken waren panda's veel in het nieuws. Waarom was dat?
b. Denk je dat dit goed nieuws is voor de panda? Waarom wel of niet?

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

Lekker doorfietsen!

Lekker doorfietsen is lastig als je vaak en lang voor een rood stoplicht moet wachten. In Utrecht wordt er geëxperimenteerd met een zogenoemde groene golf voor fietsers. Wat vinden de fietsers die meededen ervan? Zijn er ook nadelen aan zo’n systeem?

Opdracht:
Bekijk het filmpje. Beantwoord daarna de volgende vragen.

a. Waarom wordt de test juist in Utrecht gehouden, denk je?

b. Wat wil de wethouder vooral bereiken met de groene golf voor fietsers?
A Minder drukte op het fietspad.
B Minder fietsers die door rood licht rijden.
C Minder lange wachtrijen voor het verkeerslicht.

c. Wat vindt de mevrouw van de Fietsersbond van het groene-golfplan?
A Een goed idee, maar bij drukke kruispunten werkt het misschien niet goed.
B Een goed idee, want fietsers schieten dan tenminste op.
C Geen goed idee, want fietsers moeten dan op te veel dingen letten.
D Geen goed idee, want het is niet duidelijk hoe het werkt.

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

Max' jetlags

Max Verstappen heeft een vliegende start gemaakt in de Formule 1. Voor zijn races vliegt hij de hele wereld over en krijgt dus veel te maken met tijdsverschillen en jetlags. Hoe gaat hij hiermee om?

Opdracht:
Bekijk klassikaal het videofragment. Beantwoord daarna de volgende vragen.

a. Bespreek wie er dit seizoen de Formule 1 volgt. Wie zou ook kijken als Max Verstappen niet meedeed?
b. Max Verstappen uitzien tijdens het raceseizoen? Heeft hij een zwaar leven? Licht je antwoord toe.

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

Lastige ouders langs de lijn

Pas geleden werd een jonge voetballer weggestuurd door zijn voetbalclub, omdat zijn ouders zich misdroegen langs de lijn. Is het wel eerlijk om een kind te straffen voor wat zijn ouders doen?

Opdracht:
Bekijk het filmpje van RTL Nieuws. Beantwoord daarna de volgende vragen.

a. Met welke vraag worstelen veel clubs?
A Hoe moet je ouders op gepaste afstand houden van het veld als zij hun kind aanmoedigen?
B Hoe zorg je ervoor dat de ballen je niet om de oren vliegen als je je kind wilt aanmoedigen?
C Wat moet je doen met ouders die zich misdragen langs het veld terwijl ze hun kind aanmoedigen?

b. Ruim 60 % van de kijkers van RTL Nieuws vond het een uitstekend idee om ouders te verbieden langs het veld te staan. Hoe gaven de kijkers hun mening?

c. Wat houdt de pilot (proef) van de KNVB in?
A Ouders mogen alleen op gepaste afstand van het veld staan.
B Ouders mogen niet meer langs het veld staan.
C Ouders mogen niet meer schreeuwen om hun kind aan te moedigen.

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

Dag tegen pesten

Woensdag 19 april was de landelijke Dag tegen Pesten. Hoeveel zin heeft zo'n themadag eigenlijk? Hoe kan pesten het beste aangepakt worden?

Bekijk klassikaal het videofragment.Beantwoord de volgende vragen:

a. Hoe heeft jouw school aandacht besteed aan de landelijke Dag tegen Pesten?
    Noteer steekwoorden op het bord.
b. Vind je dat te veel, te weinig of precies genoeg? Leg uit waarom je dat vindt.

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.