Pagina's

Welkom op Talent Actualiteit

Dit is het weblog van Talent, de methode Nederlands voor het VO van uitgeverij Malmberg. Hier vindt u als docent tal van handreikingen om actualiteit in de klas te brengen:
- Ruggespraak VO, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)
- Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)
- Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

U kunt in dit blog zoeken op thema of op niveau, leerjaar en hoofdstuk.
Leuk én leerzaam om uw les mee op te starten of af te sluiten!

zondag 16 oktober 2016

Horrorclowns

Op meerdere plekken in Nederland zijn 'killerclowns' of 'horrorclowns' gesignaleerd. Het fenomeen is overgewaaid uit Amerika. Als clowns verklede mensen jagen jong en oud de stuipen op het lijf.

Praat met een klasgenoot. Heb je het nieuws gehoord over de 'killerclowns'? Wat weet je erover?

Lees eerst de vragen 1 t/m 6 goed door. Bekijk daarna het fragment.
Vragen bij het fragment:

1. 'Daarmee is de trend van de horrorclowns nu ook overgewaaid naar Nederland', zegt de presentator. Waar verwijst daarmee naar?
2. Wat zijn pranks?
3. Waarom kunnen we zo langzamerhand niet meer spreken van 'grappenmakerij'?
4. Hoe verklaart de psycholoog het gedrag van de horrorclowns?
5. Welke twee elkaar opvolgende gebeurtenissen zorgden voor een toename van mensen met coulrofobie (angst voor clowns)?
6.  Welke metafoor gebruikt de presentator aan het eind van het filmpje?

Woorden - zou en zouden
Met de verleden tijd van 'zullen' kun je je verschillend uitdrukken. Bekijk de zinnen.
Herschrijf de zinnen zonder 'zou' en 'zouden'.
- De clown zou een 11-jarige jongen ernstig hebben bedreigd.
- Clowns zouden leuk moeten zijn.
- Wat zou je moeten doen als je een clown tegenkomt?

Je mening geven
Wat vind jij van de trend van de horrorclowns: een geintje of een serieus probleem? Geef je mening en onderbouw die met twee argumenten.

Prank
Bedenk zelf een passend Nederlands woord voor de term prank.

vrijdag 30 september 2016

Weg met dat gezwam!

We noemden ze gewoon paddenstoelen maar nu hebben ze eindelijk hun eigen speciale naam: het brandnetelvulkaantje, gezellig mestvaasje, buikig schoorsteentje en nog ruim 500 andere soorten. Klinkt toch heel wat leuker!

Bekijk het videofragment.Beantwoord de volgende vragen:
a. Vind jij de naam groene anijstrechterzwam ook logisch?
b. Eekhoorntjesbrood had ook slakkenbrood kunnen heten. Waarom is het toch eekhoorntjesbrood geworden, denk je?
c. Verzin een andere naam voor de parelstuifzwam.

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

T-Rex in town!

Museum Naturalis doet er alles aan om mensen te verleiden tot een bezoek. Met in de hoofdrol: Trix, het gefantaseerde karakter dat geplakt is op een echt opgegraven dinosaurusskelet.

Bekijk het videofragment.Beantwoord de volgende vragen:
a. Waarom is Leiden zo in rep en roer?
b. Wat vind je van deze dino-hype?

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

Verwende pubers?

3500 pubers tussen de 12 en 18 jaar vertelden het Nibud alles over hun zakgeld, kleedgeld, telefoongeld en cadeaugeld. Wat blijkt? Ze krijgen steeds minder, want papa en mama betalen alle kosten. Zo leren pubers het nooit. Toch?

Bekijk het videofragment.Beantwoord de volgende vragen:

a.
1 Hoeveel zakgeld krijg jij?
2 Vind je dit veel, genoeg of weinig?
3 Wat moet jij allemaal betalen van dat geld?

b. Vergelijk je antwoorden bij a1 en a2 met die van een klasgenoot. Verandert je antwoord op a2 nu?

c. Wat voor bijbaantje lijkt jou wel wat?

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

Politievogels

Vliegen met drones is voor veel mensen een leuke hobby. Maar drones kunnen door criminelen ook worden gebruikt om een aanslag te plegen. Daarom zoekt de politie naar manieren om een vijandige drone uit de lucht te halen. Bijvoorbeeld door roofvogels te gebruiken. Maar hoe doet een roofvogel dat? En is dat voor de vogel zelf niet gevaarlijk?

Opdracht:
Bekijk het filmpje. Beantwoord daarna de volgende vragen.

a. De vogel moet de drone onschadelijk maken. Daarvoor moet hij de drone (1) uit de lucht plukken of (2) wegslaan. Welke manier zie je (2x) in het filmpje?

b. Het onschadelijk maken van de drone in het filmpje is niet gevaarlijk voor de vogel, zegt Michel Baeten van de politie. Wat doet hij bij een grotere drone?

c. De vogel in het filmpje is nog aan het trainen. Welke vogels gebruikt de politie al wél?
A Vogels die ze hebben gekocht en zelf hebben getraind.
B Vogels die ze hebben gekocht van een vogeltrainer.
C Vogels die ze hebben geleend van een vogeltrainer.

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

Natuurgebied in het Markermeer

Nederland wordt een stukje groter! In het Markermeer wordt een eilandengroep aangelegd, want het gaat niet goed met de natuur in het gebied. Welke problemen zijn er en hoe zijn ze ontstaan? En hoe kan de aanleg van nieuwe eilanden daarbij helpen?

Opdracht:
Bekijk het filmpje. Beantwoord daarna de volgende vragen.

a. Schrijf de nummers op en schrijf daarachter welk woord of welk getal op die plaats hoort.
De eilandengroep heet de (1)… en bestaat uit (2)… eilanden. Samen zijn ze (3)… voetbalvelden groot.
b. De eilanden zijn nu nog kaal. Maar straks zien ze er heel anders uit. Welke beschrijving wordt in het filmpje gegeven?
A De eilanden zijn begroeid met riet, er zijn duizenden vogels, brede stranden, wandelpaden en uitkijkposten om vogels te bekijken.
B De eilanden zijn begroeid met riet en watermunt, er zijn duizenden vogels, brede stranden, wandelpaden en uitkijkposten om vogels te bekijken.
C De eilanden zijn begroeid met watermunt, er zijn duizenden vogels, brede stranden, havens en uitkijkposten om vogels te bekijken.

Bekijk de Actuele Leestaak bij dit fragment.

Ruggespraak VO

Wie kent hem niet, de rubriek Ruggespraak van het maandblad Onze Taal?
Speciaal voor Talent ontwikkelt Onze Taal maandelijks een Ruggespraak voor het voortgezet onderwijs: Ruggespraak VO. Vier taalkronkels met korte opdrachten erbij om te behandelen in de klas. Hoe kun je de taalkronkels lezen? En wat betekenen ze dan?

Op vakantie


Bron: Primera Utrecht

Op het bordje staat een spatie die er niet hoort. Zie jij waar? Boeken is het meervoud van boek, maar het kan ook een werkwoord zijn. Wat betekent het dan?

Brand!


Bron: De Gelderlander

Een pyromaan is iemand die een sterke drang voelt om dingen in brand te steken: aan te steken. Aansteken betekent niet alleen 'in brand steken' ('auto's in brand steken', 'de kaars aansteken'). Welke betekenis is in de nieuwskop bedoeld?

Een maximumsnelheid voor reeën?Deze taalkronkel verscheen ook in Onze Taal, hét taaltijdschrift van Nederland.
In deze kop staat dat de maximumsnelheid omlaag moet. Maar wie moeten er minder hard gaan?

Leven en dood
Het lijkt net of het pasgeboren girafje al snel weer zal sterven, maar dat is niet bedoeld. Wat wel?

Onze Taal
De rubriek Ruggespraak VO op Talent Actualiteit wordt verzorgd door het Genootschap Onze Taal, een vereniging voor taalliefhebbers. De vereniging is bekend van het populaire maandblad Onze Taal, waarin allerlei taalonderwerpen voorbijkomen: taalontwikkeling, jongerentaal, goed en fout taalgebruik, puzzels en nog veel meer. Op de achterpagina staat de rubriek 'Ruggespraak', met tien leuke taalkronkels. De vereniging heeft ook een Taaladviesdienst, die vragen over spelling, grammatica en woordgebruik beantwoordt.